Energiebesparingsplicht

Ondernemingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ aardgas verbruiken, hebben sinds dit jaar een energiebesparingsplicht. Valt ook uw bedrijf in die categorie? Dan moet u energiebesparende maatregelen treffen en daarover rapporteren. Hoe zit dat precies?

De energiebesparingsplicht komt voort uit de afspraak dat Nederland in 2050 klimaatneutraal moet zijn. De overheid stimuleert en verplicht bedrijven daarom om energie te besparen. In zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Erkende maatregelen

De EML bestaat uit 3 onderdelen: Gebouwen, Faciliteiten en Processen. U bepaalt zelf welke categorieën voor u relevant zijn, maar u bent vervolgens wel verplicht alle erkende maatregelen uit te voeren die van toepassing zijn op uw locatie. U mag daar wel van afwijken, maar dan dient u een gelijkwaardige of betere alternatieve maatregel uit te voeren waarmee u net zo veel of meer energie kunt besparen.

Rapporteren voor 1 december

Om te controleren of u zich houdt aan de energiebesparingsplicht heeft u bovendien een informatieplicht. Die houdt in dat u eens in de vier jaar rapporteert welke maatregelen u heeft uitgevoerd en welke nog op de planning staan. De eerste rapportage levert u uiterlijk 1 december 2023 aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U moet dus echt werk maken van de plannen. MKB Nederland heeft een website gelanceerd waarop u meer kunt lezen over wat u moet en kunt doen en waar u ook een quickscan vindt.

Fiscale en financiële ondersteuning

Om de investeringen mogelijk te maken, kunt u mogelijk gebruikmaken van bepaalde regelingen, zoals:

  • de regeling energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt dan 45,5% van de investeringskosten van de energiebesparende maatregelen aftrekken van de winst, boven op de gebruikelijke afschrijving.
  • de investeringssubsidie Duurzame Energie, voor de aanschaf van kleinschalige duurzame installaties, zoals zonneboilers en warmtepompen.
  • de Milieu Investeringsaftrek en Willekeurige Afschrijving Milieu Investering (MIA + Vamil) voor innovatief gebruik van technologie of inzichten, die een positieve impact hebben op het milieu. Er zijn in totaal ca. 320 milieuvriendelijke investeringen waarop MIA of Vamil van toepassing is.

Verzekeringen

De maatregelen kunnen bovendien gevolgen hebben voor uw verzekeringen bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid, gebouwen en milieuschade. Neem daarom contact op met ons kantoor om te bespreken waar u aan moet denken. Wij maken dan de verzekeringen direct in orde.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp